نشانی ما

در تبریز هستیم


صنایع مکاترونیک هورزاد ارس.

طراحی، مشاوره و اجرای نیروگاه های خورشیدی همچنین ارائه دهنده برقرسانی مناطق دور از دسترسی به شبکه برقرسانی کشور

پست الکترونیک

تماس : 984133374172+

در خدمتتان هستیم

از شنبه تا پنجشنبه


  • 8 صبح - 8 شب
  • 8 صبح - 4 بعدازظهر
  • تعطیل

برایمان پیام بگذارید

ارتباط مستقیم