به هورزاد خوش آمدید

مجری طرح های نیروگاه های فتوولتائیک خورشیدی

این مجموعه به عنوان یک شرکت EPC در زمینه ارائه راه حل های برتراستحصال و تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر در راستای توسعه پایدار صنعت برق کشور در منطقه شمالغرب ایران، در تاریخ سیزدهم اسفندماه یکهزار سیصد نود و سه در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس تاسیس شد.

صنایع مکاترونیک هورزاد ارس با توان، دانش و بنیان علمی دانشگاه های داخلی و خارجی با هدف ایجاد نگرشی نو در روش جایگزینی به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر و پاک به جای استفاده از منابع تجدیدناپذیر سوخت های فسیلی که ثروت و اندوخته کشور است و همچنین نگهداشت طبیعت در مقیاس ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای سعی و تلا ش می نماید.

درباره ما

کار های انجام شده

نیروگاه خورشیدی بازرگانی متصل به شبکه و سامانه های خورشیدی دور از مناطق برقرسانی کشور

ویژگی های نیروگاه های فتوولتاییک

سرمایه گذاری بلند مدت و تضمینی

قرارداد ها در این بخش انرژی به مدت 20 سال خرید برق و مطابق مصوبه هیت وزیران به صورت تضمینی با وزارت نیرو و اداره برق بسته می شود.


سوددهی بالا و بازگشت سرمایه سریع

بر اساس مصوبه خرید برق با توجه به ظرفیت نیروگاه ،بالاترین سود حاصل شده و نسبت به موقعیت منطقه در عرض 3.5 الی 4.5 سال سرمایه باز می گردد.


بدون تعمیر و حداقل هزینه نگهداری

با توجه به مطالعات انجام شده و تجارب حاصل ،نیروگاه های فتوولتاییک حداقل هزینه تعمیر و نگهداری در حدود 1 درصد کل هزینه را شامل می شوند.


ادامه

برق اضطراری خورشیدی

برای مصارف خانگی

این upsها که از طریق ماژول های خورشیدی نیز تغذیه می شوند با در نظر گرفتن میزان مصارف و با توجه به ساعات موردنیاز مصرف کننده که معمولا برای مصارف خانگی بین 1 الی 3 ساعت درخواست داده می شود به کار می روند.


برای مصارف تجاری

این upsها که از طریق ماژول های خورشیدی نیز تغذیه می شوند با در نظر گرفتن میزان مصارف و با توجه به ساعات موردنیاز مصرف کننده که معمولا برای مصارف تجاری بین 2 الی 5 ساعت درخواست داده می شود استفاده می شوند.


برای مصارف صنعتی

این upsها که از طریق ماژول های خورشیدی نیز تغذیه می شوند با در نظر گرفتن میزان مصارف و با توجه به ساعات موردنیاز مصرف کننده که معمولا برای مصارف صنعتی بین 3 الی 6 ساعت درخواست داده می شود به کار می روند.


ادامه

به ما اعتماد کردند

لیستی از مشتریان ما